29 millioner kroner til nye fremskritt

Med Rosa sløyfe-midler skal disse toppforskerne sørge for at færre får brystkreft, og at de som rammes får bedre behandling.

Årets forskere som får forskningsmidler fra Rosa sløyfe-aksjonen 2022
Disse forskerne får midler (fra venstre): Anthony Mathelier, Jon Amund Kyte, Solveig Hofvind og Xavier Tekpli. Foto: Jorunn Valle Nilsen

–På grunn av det utrolige rosa engasjementet over hele landet, kan vi nå gi 29 millioner kroner til fire virkelig lovende forskningsprosjekter, sier Ellen Harris Utne.

Hun er tidligere styreleder i Brystkreftforeningen, og deler ut midlene sammen med Kreftforeningen.

Skreddersydd behandling

Mye takket være forskning, har det vært en formidabel utvikling i overlevelsen av brystkreft. Langt flere lever videre enn tidligere, så mange som 9 av 10.

–Støtten gir oss fart mot en fremtid med mer effektiv behandling som vil redde flere liv, sier forsker Xavier Tekpli.

Han leder et av de fire prosjektene som nå får midler. Mange som overlever sykdommen, preges av senskader, lever med spredning eller får tilbakefall. Tekpli forsker på fremtidens behandling av aggressiv brystkreft.

–I dag får mange brystkreftrammede samme behandling. Se for deg en fremtid, hvor behandlingen er skreddersydd til hver enkelt pasient. Målet vårt er persontilpasset behandling, som er mer effektiv, gir færre senskader og bedre livskvalitet, sier forskeren.

De fire prosjektene

–Mer forskning gir håp til enda flere, sier Kreftforeningens generalsekretær, Ingrid Stenstadvold Ross.

–De fire bidragene viser en bredde innen viktig brystkreftforskning. Det vil øke forståelsen av hva som skjer inne i en kreftcelle, oppdage brystkreft tidligere og utvikle bedre behandling for de som ikke har effekt av dagens behandling.

To kvinner som står foran en fontene.
Deler ut: Ellen Harris Utne, tidligere styreleder i Brystkreftforeningen og Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, deler ut 29 millioner kroner til fire lovende prosjekter. Foto: Astrid Waller

For til tross for at de fleste som rammes av brystkreft overlever, er det fortsatt noen grupper det ikke går så bra med. Ett av prosjektene som får støtte, vil finne behandling til pasienter med uhelbredelig kreft og kort forventet levetid.

–Målet vårt er å hjelpe denne gruppen, sier Jon Amund Kyte.

–Det blir virkelig spennende å følge med, for resultatene har stor betydning for kvinnene som rammes, sier Ellen Harris Utne.

Prosjektene er plukket ut av uavhengige, internasjonale eksperter. Hvert av dem støttes med mellom sju og åtte millioner kroner. Pengene ble samlet inn under fjorårets Rosa sløyfe-aksjon.

Skreddersydd immunterapi

–Vi jobber for forbedret og persontilpasset immunterapi mot uhelbredelig brystkreft. Målet vårt er å finne ut hvem som har effekt av behandlingen, og å utvikle ny behandling for dem som ikke har effekt. Pasientene vi fokuserer på, har uhelbredelig kreft og kort forventet levetid. De har også bivirkninger av standard behandling, som er cellegift.

Jon Amund Kyte, Brystkreftlege og immunterapiforsker, Oslo universitetssykehus

Innovativ behandling for aggressiv sykdom

–Vi vil finne ut av hvorfor enkelte pasienter ikke har ønsket effekt av dagens behandling. Vi bruker banebrytende metoder for finne ut hvordan immunsystemet reagerer på behandling, og for å forstå adferden til de kreftcellene som overlever den.

Denne kunnskapen er sentral for å finne persontilpasset behandling som retter seg nøyaktig mot egenskapene i hver enkelt pasients kreft, med spesielt fokus på de resistente cellene.

Xavier Tekpli, Brystkreftforsker, Oslo universitetssykehus

Persontilpasset screening

–Vi ønsker å ta et solid steg i retning av persontilpasset screening for brystkreft. Det kan innebære ekstra undersøkelser av kvinner med tett brystvev, og årlig mammografiundersøkelse for kvinner med økt risiko for brystkreft. Dette er viktig, fordi det kan hjelpe oss med å oppdage brystkreft tidligere. Tidlig oppdagelse fører til mer skånsom behandling og færre senskader. Og ikke minst, betyr det at flere overlever sykdommen.

Solveig Hofvind, Brystkreftforsker, Kreftregisteret

Økt kunnskap om utvikling av brystkreft

–Det er fortsatt mange mekanismer i kreftcellene vi ikke helt forstår. Vi prøver å avdekke de små endringene i cellene som kan føre til kreft. Det kan hjelpe oss til å finne bedre metoder for å oppdage kreft tidlig og behandle den mer effektivt. Denne forskningen gir ikke en umiddelbar kur, men den øker kunnskapen vår om brystkreft. Dette er viktig kunnskap i den videre innsatsen for å bekjempe kreft.

Anthony Mathelier, Brystkreftforsker, Universitetet i Oslo

Farger landet rosa

Det er det norske folk som har samlet inn de 29 millionene som nå deles ut. Det imponerer forskerne.

–Støtten gjør en stor forskjell og er uvurderlig i kampen mot brystkreft. Veien mot å bekjempe kreft er lang, men hvert eneste bidrag teller, sier Anthony Mathelier.

Engler

Pengene er blant annet samlet inn gjennom salg av kaker og strikketøy. Tusenvis har deltatt i Rosa sløyfe-løp, og symbolet, den rosa sløyfen, er kjøpt og båret på plagg over hele landet. I tillegg har næringslivet bidratt med donasjoner og kampanjer.

–Det er fantastisk at enkeltmennesker gir av tiden og pengene sine for å hjelpe andre. Det er en ære å bli vist den tilliten det er å bruke innsamlede midler, sier Jon Amund Kyte.

–Dere som har samlet inn penger til Rosa sløyfe er noen engler, avslutter Solveig Hofvind.

Var dette nyttig?