Tema 2023: Forskning nytter

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner, og forekomsten er økende. Muligheten for å overleve og leve et godt liv etter brystkreft blir stadig bedre. Mest av alt på grunn av forskning, men vi trenger fortsatt mer kunnskap.

En stor gruppe mennesker danner et rosa bånd foran en bygning.
Foto: Knut Fjeldstad / SCANPIX / POOL

Langt flere overlever brystkreft

Over 300 kvinner som overlever brystkreft i år, ville trolig dødd på 2000-tallet.

Stadig flere får brystkreft, men færre dør. Hadde dagens kvinner blitt undersøkt og behandlet for brystkreft på samme måte som for 20 år siden, ville hundrevis av flere liv gått tapt.

– Dette er en suksesshistorie som virkelig viser hvordan forskning redder og forbedrer liv. Bare i år kan vi regne med at det dør 300 færre mødre, søstre, kjærester, venner og kolleger. Tenk hvor mange dette berører! sier Kreftforeningens generalsekretær, Ingrid Stenstadvold Ross.

I dag vil én av ti norske kvinner utvikle brystkreft i løpet av livet. Mye takket være forskning lever heldigvis 9 av 10 fem år etter de fikk diagnosen. Av de om lag 4000 som rammes hvert år, får rundt 150 av disse konstatert spredning ved diagnosetidspunktet og årlig dør over 600 av sykdommen. Som følge av betydelig forbedret behandling, så er det nå langt flere enn tidligere som lever lenge til tross for spredning.  

Mange av kvinnene som rammes blir kreftfrie, men ikke nødvendigvis friske. De lever med følgene av sykdommen, samt med bivirkninger og senskader etter behandlingen. Mange lever også med frykt for tilbakefall, eller faktisk tilbakefall. Dette er en stor belastning for kvinnen selv, deres pårørende og på samfunnet for øvrig. Mer forskning vil bidra til bedre behandling, lengre overlevelse og økt livskvalitet for dem som er, og blir, rammet av brystkreft.  

Tidlig oppdagelse og bedre behandling

At så mange flere overlever brystkreft, skyldes i hovedsak mammografi, mer presise diagnoser og bedre behandling. Selv de med de aller mest alvorlige formene for brystkreft har langt bedre utsikter.

– Nå overlever ni av ti sykdommen. Kirurgien har blitt mer presis, hormonbehandling bidrar til at færre får tilbakefall, og det er kommet nye, mer målrettede medisiner, forklarer tidligere styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne. 

– Det er en utvikling som gir oss håp for fremtiden, men vi er ikke i mål. Fremdeles dør kvinner og menn av brystkreft, lever med spredning og får tilbakefall. Vi trenger mer forskning, for vi har ingen liv å miste, sier hun.

Rosa sløyfe-aksjonen bidrar til livsviktig forskning som vil være til nytte for pasienter og pårørende, både i dag og i fremtiden. Du er hjertelig velkommen til å være med å farge Norge rosa, og vise din støtte og solidaritet for brystkreftrammede.

Rosa sløyfe-aksjonen

Rosa sløyfe-aksjonen er en internasjonal folkebevegelse. 

I Norge står Brystkreftforeningen og Kreftforeningen sammen om aksjonen som har bidratt med over 465 millioner kroner til brystkreftsaken.

Brystkreft

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner. Én av ti norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet. Takket være forskning på behandling og tidlig oppdagelse av brystkreft overlever flere enn tidligere.

Var dette nyttig?