Senskader

I dag overlever heldigvis ni av ti brystkreft. Men for minst en av tre overlevere har behandlingen en høy pris: De får senskader, og livet blir ikke det samme som før de fikk kreft. I 2017 og 2018 var senskader tema for Rosa sløyfe-aksjonen.

Hvert år får rundt 3400 kvinner og et lite antall menn i Norge brystkreft. Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere – i dag overlever heldigvis ni av ti brystkreft. Men for minst en av tre overlevere har behandlingen en høy pris: De får senskader, og livet blir ikke det samme som før de fikk kreft.

Senskader er ulike helseproblemer, som tretthet, konsentrasjonsvansker og fordøyelsesplager. Mange kan oppleve at senskadene tar mye plass i livet.

Vi trenger mer forskning

Derfor gikk pengene fra Rosa sløyfe-aksjonen i 2017 og 2018 til forskning på senskader og persontilpasset behandling. Persontilpasset behandling vil føre til mer presis og skånsom behandling, noe som vil spare mange kreftpasienter for senskader. Økt kunnskap vil i tillegg gjøre det lettere å forstå og akseptere at kreftfri ikke alltid betyr det samme som frisk.

Var dette nyttig?